Mối liên quan giữa pH và EC đất

PH và EC cao

Một giá trị pH trên 7 và EC đất vượt quá mức cho phép của cây trồng báo hiệu cho một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong đất bị dư thừa. Cây màu xanh đậm, trái cây khuyết thả, rễ không được mở rộng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do việc sử dụng quá nhiều lượng phân bón.

Giải pháp tùy theo mức độ nặng nhẹ của đất. Nhưng nếu quá nhiều dinh dưỡng trong đất thì nên sử dụng phân hữu cơ để khắc phục. Sử dụng phân hữu cơ để giữ lại lượng dinh dưỡng dư thừa. Bổ sung thêm humic để giải độc và giảm lượng muối trong đất.

PH thấp và EC cao

Một giá pH < 5,5 và EC đất từ 1 trở lên, hiện tượng này chủ yếu là do sự tích tụ nitrat và phosphate trong đất, cây trồng có màu xanh đậm, loạn sản, rễ ngắn,…

Giải pháp: đối với đất có độ acid nặng, phương pháp tái sử dụng phân bón thường được sử dụng và các biện pháp đối phó khác giống như trên

PH và EC thấp

Tham khảo giá trị pH < 5,5 và EC đất có giá trị nhỏ hơn 0.4 thì đây là đất thiếu tổng thể về phân bón, biểu hiện lá cây màu nhạt, vàng,…

Xem thêm bài viết ? So sánh đất tốt, đất xấu và cách để cải tạo đất tốt

Xem thêm về:

Danh mục: ,