Các Dịch vụ của Hệ sinh thái và Sự đa dạng sinh học

Hệ sinh thái cung cấp vô vàn lợi ích cho nhân loại, từ thực phẩm, nước sạch, bảo vệ đất đai khỏi lũ lụt đến cung cấp các di sản văn hóa, cảnh đẹp,… Tuy nhiên, phần nhiều trong những lợi ích này mà ta gọi là Các dịch của hệ sinh thái đang nằm trong mối đe dọa nghiêm trọng từ áp lực khai thác của con người.

mối liên quan của hệ sinh thái đến sự đa dạng sinh học
Infographic mối liên quan của hệ sinh thái đến sự đa dạng sinh học

Hệ sinh thái đang bị đe dọa

Sự suy thoái thoái môi trường sống, khai thác quá mức, xâm lấn của các loài ngoại lai, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đều ảnh hưởng hệ sinh thái trên toàn cầu (Pereira, Navarro & Martins, 2012; Barnosky và cộng sự, 2011).

Ước tính 60% hệ sinh thái trên thế giới đang bị suy thoái hoặc sử dụng không bền vững; 75% trữ lượng cá bị khai thác quá mức hoặc cạn kiệt đáng kể và 13 triệu ha rừng nhiệt đới bị chặt phá mỗi năm (MA, 2005; UN FAO, 2011). Sự mất đa dạng sinh học đang diễn ra trong một tốc độ khiến chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng tuyệt chủng hàng loạt nếu xu hướng vẫn còn tiếp tục (Barnosky et al., 2011).

Các nhà quản lý, những người có vai trò ra quyết định cần nắm các thông tin rõ ràng về cách đa dạng sinh học làm nền tảng cho các dịch này của hệ sinh thái, năng lực của hệ sinh thái cung cấp cho cho con người và những áp lực đang làm suy giảm năng lực này. Suy giảm đa dạng sinh học không chỉ thể hiện những mất mát không thể phục hồi trên hành tinh chúng ta mà còn đe dọa đến các hệ thống thiết yếu cho cuộc sống của loài người mà thiên nhiên đang cung cấp từ thực phẩm chúng ta ăn đến không khí chúng ta thở (Díaz et al., 2006; Cardinale et al., 2012; Hooper và cộng sự, 2012).

Đọc thêm tài liệu chi tiết tại đây

Nguồn: European Commission/Apachai

Xem thêm về:

Danh mục: ,