Khái niệm về đất, đất sống…

Đất không chỉ là giá thể cho sự phát triển của cây mà còn cung cấp không khí, nước và tất cả những dinh dưỡng thiết yếu cho bộ rễ.

Nội dung bài viết

Đất

Hiểu theo cách đơn giản, đất là hỗn hợp gồm rễ cây, các khoáng chất, chất hữu cơ, vi sinh vật và nước, không khí.

Nếu hiểu theo hướng canh tác lạm dụng hóa chất, đất cũng chỉ là vật liệu hỗ trợ cho cây trồng giống như nước và phân.

Còn hiểu theo hướng canh tác thuận thiên thì đất rất quan trọng. Đất không chỉ là nơi cung cấp dinh dưỡng mà đó còn là nơi tổng hợp rất nhiều thứ đáng để cho bạn quan tâm. Bao gồm tính chất vật lý (độ ẩm, độ tơi xốp,…), tính chất hóa học (pH, cân bằng dinh dưỡng, độ độc Al, Fe,…), tính chất sinh học (hệ vi sinh vật trong đất). Đất tốt hay xấu phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện tự nhiên và cách chăm sóc đất của con người.

đất sống

Đất sống

Đã là đất trồng phải là đất sống”. Đất sống là đất có nhiều vi sinh vật và các loại động vật bậc thấp hoạt động trong đó (giun đất, dế, kiến,…)

Các sinh vật này lúc sống chúng liên tục “cày xới” giúp đất được tơi xốp và thông thoáng. Khi chết, xác chúng tạo nên những chất khoáng cần thiết nuôi cây. Đó là chưa nói đến những chất chúng bài tiết ra cũng góp phần làm cho đất thêm màu mỡ.

Đất mặt

Đất mặt là tầng đất dùng để canh tác. Đất mặt chứa nhiều chất dinh dưỡng và là lớp đất cho năng suất cao nhất. Cây trồng phát triển phụ thuộc hoàn toàn vào lớp đất này, nơi nào không có đất mặt thì không có canh tác. Đất mặt là tầng đất chứa nhiều chất hữu cơ, rễ cây, vi khuẩn, vi nấm và các động vật nhỏ như trùng, dế,… Vì có nhiều hữu cơ nên đất mặt màu tối, tơi xốp, thoáng khí. Rễ cây phát triển chủ yếu ở tầng đất này, nhất là những cây có bộ rễ cạn như cam, quýt,…

Xem thêm bài viết ? So sánh đất tốt, đất xấu và cách để cải tạo đất tốt

Xem thêm về:

Danh mục: ,