Đất suy thoái ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?

29/06/2019

Đối với cây trồng mục tiêu, đặc biệt là cây ăn trái thì việc đất suy thoái (đất thoái hóa) gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng trái. Cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề sau:

Đất suy thoái làm hệ thống rễ phát triển kém rõ rệt

Rễ cây nằm dưới mặt đất. Do đó đất suy thoái thì rễ là cơ quan đầu tiên của cây trồng chịu ảnh hưởng, chúng phát triển kém do đất bị nén dẽ, thiếu oxy,… làm giảm khả năng hô hấp cũng như hấp thu dinh dưỡng nên cây trồng kém phát triển hơn.

Xuất hiện hiện tượng vàng lá, cháy lá

Lá cây là bộ phận thứ 2 sau rễ cây chịu ảnh hưởng, bởi lá có mối quan hệ rất chặt chẽ với rễ cây (lá ra là rễ ra hay ngược lại). Lá có chức năng quang hợp, dự trữ chất dinh dưỡng, giữ nước và thoát hơi nước, tham gia trực tiếp vào quá trình hút nước và khoáng của rễ nên có vai trò quan trọng trong đời sống sinh lý của cây.

Lá cây còn là cơ quan chủ yếu biến năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học. Do đó, khi đất suy thoái ảnh hưởng đến hoạt động của rễ thì biểu hiện rõ nhất được thể hiện qua lá cây trồng. Lá cây sẽ nhỏ hơn, cơi lá non dễ bị cháy lá, lá già hay vàng và rụng, cây còi cọc sinh trưởng kém.

đất suy thoái ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng

Cây trồng rất dễ bị nhiễm bệnh khi đất bị thoái hóa

Cây trồng luôn có sức đề kháng cao với sâu bệnh hại trong điều kiện thuận lợi. Cho nên, khi đất bị suy thoái ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống rễ, cây sinh trưởng kém, sức đề kháng suy yếu cộng với đất suy thoái lại là môi trường sống thích hợp của vi sinh vật gây hại nên cây trồng thường hay nhiễm bệnh, nhất là bệnh thối rễ, xì mủ thân,…

Năng suất, chất lượng trái giảm

Năng suất cây trồng được quyết bởi các yếu tố từ đất, cây trồng, thời tiết và mức độ đầu tư chăm sóc. Cho nên khi đất bị thoái hóa cây năng suất và chất lượng cây trồng sẽ giảm. Đất suy thoái ngày một nhiều thì năng suất, chất lượng cũng ngày càng giảm đi.

Xem thêm bài viết ? So sánh đất tốt, đất xấu và cách để cải tạo đất tốt

Xem thêm về:

Danh mục: ,