Khái niệm EC đất

EC đất chính là độ dẫn điện trong đất

Độ dẫn điện này phụ thuộc vào nồng độ các ion mang điện tích trong đất. Các ion này chính là các nguyên tố dinh dưỡng đa, trung và vi lượng. EC đất càng cao thì nồng độ dinh dưỡng có trong đất càng cao.

Mỗi loại cây trồng có một ngưỡng EC khác nhau. Nếu vượt qua ngưỡng đó cây trồng sẽ ngừng sinh trưởng và chết đi. Lấy ví dụ ở cây xoài, EC đất tối ưu là 0.8 – 1.6, nếu trên 2.0 cây bắt đầu ngừng sinh trưởng. Còn đối với cây có múi EC đất ở thời kỳ sinh trưởng ở mức 0.8 – 1 là tốt nhất. Ở thời kỳ ra hoa từ 1.5 – 2.0 và thời kỳ nuôi trái là 1.2 – 1.3. Ở dưa lưới EC thích hợp là 4.7 – 5.5 và dưa leo là 1.6 …

Chỉ số EC đất rất quan trọng. Nếu duy trì được EC đất trong suốt quá trình phát triển của cây sẽ rất có lợi về mặt năng suất cũng như chất lượng nông sản. Nên đo chỉ số EC liên tục trước vào sau khi bón phân. Mục đích của việc đo liên tục là để tìm ra được lượng bón chuẩn nhất và bao lâu sẽ cần bón thêm phân cho cây trồng.

Tất cả mọi loại phân bón hóa học khi bón vào đất đều làm tăng độ EC đất. Bón NPK EC sẽ tăng, bón muối ăn EC cũng tăng, bón kali EC cũng tăng,… vậy nên để tiết kiệm được phân bón cũng như giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần phải đo EC đất thường xuyên. Có được chỉ số EC đất bạn sẽ kiểm soát được dinh dưỡng cây trồng…

Xem thêm bài viết ? So sánh đất tốt, đất xấu và cách để cải tạo đất tốt

Xem thêm về:

Danh mục: ,