Kali trong cây chuối từ đâu mà có?

Chuối là một loại cây thân thảo. Thân nó có thể chứa được rất nhiều chất dinh dưỡng ở dạng dễ tiêu như kali, tinh bột, đường, protein,… Kali trong cây chuối có thể đạt 0,7% trọng lượng cây. Một tấn thân chuối có thể chứa từ 6-7kg kali. Cao hơn nhiều so với rơm rạ 2kg/tấn và cùi ngô 1kg/tấn.

Kali trong cây chuối, hoa chuối, quả chuối được tổng hợp từ hai nguồn chính. Đó là hấp thụ từ đất và tổng hợp thành từ các nguyên tố khác như nito, carbon, oxy.

1. Kali trong cây chuối được hấp thu từ đất

Bản thân cây chuối sinh ra đã được trời ban cho khả năng hấp thu kali đột biến. Chúng có thể hấp thu được nhiều loại kali khó tan. Chúng rất nhạy cảm trong việc tìm kiếm kali. Chúng tìm được rất nhiều kali để hấp thu cho dù môi trường đất có ít kali đi chăng nữa.

Nếu chăm sóc cây chuối phù hợp, lượng kali chúng ta thu được sẽ càng cao. Cây chuối chỉ cần trong đất có lượng nước nhiều, pH phù hợp và nhiệt độ cao sẽ hấp thu kali cực mạnh.

2. Kali trong cây chuối được tổng hợp từ các nguyên tố khác

Đây là một quá trình diễn ra khá phức tạp trong cây chuối. Kali loại này được tổng hợp từ (NO3-) có trong đất thành một acid amin có tên là Acid aspartic (Trong acid amin này có chứa kali). Acid aspartic này sẽ cùng với một số acid amin khác tổng hợp thành các protein nằm trong thân cây chuối. Một phần kali trong các protein này sẽ được giải phóng ra ngoài và tồn lại dưới dạng ion K+. Đây chính là nguyên nhân mà trong thân chuối vốn đã nhiều kali nay lại càng nhiều kali hơn nữa.

Lưu ý: có một lưu ý giúp chúng ta có thể thu thập được nhiều kali nhất đó là kali trong thân cây chuối sẽ thay đổi dựa theo các chu kì phát triển của nó. Giai đoạn cây chuối ra hoa đậu quả nó sẽ chứa nhiều kali nhất. Bởi trong giai đoạn này cây chuối cần một lượng lớn kali để thúc đẩy quá trình tổng hợp tinh bột, đường giúp quả chuối phát triển tốt.

Tài liệu đã nghiên cứu:

  • Sách “Cây trồng và dinh dưỡng khoáng” của tác giả Lê Thị Trúc Mai, Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2007.
  • Bài báo “Quá trình tổng hợp kali từ nitrat trong cây trồng” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, năm 2015.
  • Bài báo “Nitrogen assimilation and metabolism in plants” của tác giả Klaus A. Wenzel, Nhà xuất bản Springer, năm 2014.
  • Bài báo “Potassium assimilation and transport in plants” của tác giả Peter J. Lea, Nhà xuất bản Springer, năm 2012.
Tham gia ngay:


    Danh mục: , ,