Nhiệt độ đất

Nhiệt độ đất hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là độ ấm trong đất. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây. Nhiệt độ đất lý tưởng nhất cho hầu hết các loại cây phát triển là 21,1oC – 26,6oC.

Nhiệt độ đất không ổn định sẽ ảnh hưởng lớn đến các yếu tố khác trong đất bao gồm cả vi sinh vật, giun dế, hàm lượng dinh dưỡng, pH đất, độ ẩm đất, cấu trúc đất và cả sự phát triển của rễ cây nữa.

Ảnh hưởng đến sinh vật và vi sinh vật đất

Hầu hết các vi sinh vật đất hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 10 – 35,6oC. Chúng sẽ ngưng hoạt động khi nhiệt độ đất quá thấp hoặc quá cao.

Nếu như nhiệt độ đất xuống quá thấp hoặc lên quá cao do đất không có che phủ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi vi sinh vật trong đất ngưng hoạt động, hữu cơ trong đất sẽ không được phân hủy, khoáng chất trong đất sẽ ngừng tăng. Nếu như không có sự chuẩn bị trước, không quản lý được nhiệt độ thì những vườn bón hữu cơ cây sẽ rất dễ đói ăn, kém phát triển ảnh hưởng đến năng suất.

Các sinh vật đất cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ đất. Chúng sẽ chết khi nhiệt độ đất quá thấp hoặc quá cao.

Ảnh hưởng đến dinh dưỡng trong đất

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ nitrat hóa và sự sẵn có của các chất dinh dưỡng thực vật.

Các hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật tăng lên do nhiệt độ đất tăng lên sẽ kích thích sự sẵn có của các chất dinh dưỡng cho cây trồng. Nhiệt độ đất cũng ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách thay đổi độ nhớt của nước trong đất và sự vận chuyển chất dinh dưỡng của rễ. Ở nhiệt độ đất thấp, sự hấp thu chất dinh dưỡng của thực vật giảm do độ nhớt của đất cao và hoạt động vận chuyển dinh dưỡng của rễ thấp.

Chất phốt pho trong đất sẽ được hòa tan nhanh hơn khi nhiệt độ đất ở khoảng từ 5oC đến 25oC . Khi nhiệt độ đất thấp thì lượng phốt pho trong đất cũng sẽ thấp do việc giải phóng phốt pho từ vật liệu hữu cơ bị cản trở.

Ảnh hưởng đến pH đất

Khi nhiệt độ của đất nằm trong khoảng 25℃ – 39℃, độ pH của đất tăng lên do sự biến tính của axit hữu cơ tăng lên.

Ảnh hưởng đến cấu trúc đất

Nhiệt độ đất cũng tác động đến cấu trúc đất. Nhiệt độ đất tăng lên gây ra sự mất nước do nhiệt độ của khoáng sét trong đất dẫn đến tương tác mạnh giữa các hạt đất sét, do đó tạo ra ít đất sét hơn và nhiều hạt có kích thước phù sa hơn. Nhiệt độ đất cao cũng dẫn đến các vết nứt do nhiệt gây ra ở các hạt có kích thước cát. Nhiệt độ đất tăng làm giảm hàm lượng cát sét và tăng hàm lượng phù sa.

Ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ và hấp thu nước của cây

Nhiệt độ đất ở mức thích hợp sẽ cải thiện sự phát triển của rễ vì sự gia tăng hoạt động trao đổi chất của tế bào rễ và sự phát triển của rễ. Nhiệt độ đất thấp làm giảm nồng độ dinh dưỡng trong mô và do đó làm giảm sự phát triển của rễ, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Nhiệt độ đất ảnh hưởng trực tiếp đến sự hấp thu nước của cây. Nhiệt độ thấp, sự hút nước giảm, làm giảm tốc độ quang hợp của cây. Khiến cây quang hợp kém, rối loạn trao đổi chất.

Ảnh hưởng đến độ ẩm trong đất

Ngoài ra, nếu nhiệt độ đất quá cao thì độ ẩm đất sẽ giảm mạnh do làm giảm độ nhớt của nước, làm nước bốc hơi qua bề mặt nhiều hơn. Độ ẩm đất giảm sẽ dẫn đến tình trạng đất và cây thiếu hụt nước. Những vườn không có cỏ phủ mặt đất, nhiệt độ đất rất dễ tăng, đất dễ thiếu nước. Những vườn như vậy sẽ phải tưới nước thường xuyên. Nước tưới là một điều gì đó không thể thiếu đối với những vườn cây như vậy.

Bấm vào đây để tìm hiểu 👉 Độ ẩm đất