WAO HỖ TRỢ

Với sự mệnh giúp đỡ những người làm vườn hạnh phúc hơn thông qua việc thay đổi thói quen canh tác, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tiết giảm chi phí đầu vào.

Đội WAO luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7/365.

WAO HOÀNG

Chuyên viên: Hoàng Nông Dân

Số điện thoại: 094.331.0234

Tư vấn kỹ thuật canh tác

WAO HÙNG

Chuyên viên: Hùng Chaetomium

Số điện thoại: 0942.123424

Tư vấn kỹ thuật canh tác

WAO NGÀ

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Ngà

Số điện thoại: 0978.497.345

Tư vấn phòng trừ sâu bệnh.

WAO TÂM

Chuyên viên: Hồ Thị Tâm

Số điện thoại: 038.618.39.89

Tư vấn phòng trừ sâu bệnh.

WAO HẰNG

Chuyên viên: Hoàng Thị Hằng

Số điện thoại: 037.555.39.89

Tư vấn phòng trừ sâu bệnh.

Chuyên viên: Hoàng Thị Tươi

Số điện thoại: 033.855.39.89

Tư vấn phòng trừ sâu bệnh.