Vi khuẩn Lactobacillus

1. Lactobacillus là gì

Lactobacillus là một chi vi khuẩn Gram dương. Chúng là vi khuẩn kỵ khí hoặc vi khuẩn kỵ khí, hình que, không hình thành bào tử. Chúng là một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong đất và ruột động vật.

2. Vai trò của Lactobacillus

Trong đất, Lactobacillus là một phần chính của nhóm vi khuẩn axit lactic. Nhóm này có tác dụng hòa tan chất khoáng khó tiêu cũng như phân hủy các chất hữu cơ trong đất.

Lactobacillus giúp ngăn chặn các loại nấm bệnh gây hại. Đồng thời thực hiện các tác dụng điều hòa tăng trưởng đối với nấm, nấm men và các vi khuẩn khác,…

Lactobacillus giúp giải phóng chậm các chất dinh dưỡng trong đất cho cây hấp thụ chậm theo thời gian, rễ trở nên khỏe mạnh hơn, loại bỏ được các mầm bệnh giúp cây phát triển bền vững.

Xem thêm về:

Danh mục: