Vai trò của vi sinh vật đất trong canh tác nông nghiệp

1. Vi sinh vật đất

Trong hệ sinh thái đất, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng, chúng chiếm đại đa số về thành phần cũng như số lượng so với các sinh vật khác. Đất là môi trường thích hợp nhất đối với vi sinh vật, bởi vậy nó là nơi cư trú rộng rãi nhất của vi sinh vật, cả về thành phần cũng như số lượng so với các môi trường khác. Sở dĩ như vậy vì trong đất nói chung và trong đất nông nghiệp tự nhiên nói riêng có một khối lượng lớn chất hữu cơ là nguồn thức ăn cho các nhóm vi sinh.

vi sinh vật có vai trò rất quan trọng trong canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên

Hệ vi sinh vật đất còn gọi là sự phân bố của vi sinh vật đất. Chúng bao gồm các nhóm có đặc tính hình thái, sinh lý và sinh hoá rất khác nhau. Các nhóm vi sinh vật chính cư trú trong đất bao gồm: Vi khuẩn, Vi nấm, Xạ khuẩn, Virus, Tảo, Nguyên sinh động vật. Trong đó vi khuẩn là nhóm chiếm nhiều nhất về số lượng. Chúng bao gồm vi khuẩn háo khí, vi khuẩn kị khí, vi khuẩn tự dưỡng, vi khuẩn dị dưỡng,…

Nếu chia theo các nguồn dinh dưỡng thì lại có nhóm tự dưỡng cacbon, tự dưỡng amin, dị dưỡng amin, vi khuẩn cố định nitơ,…

2. Vai trò của vi sinh vật đất trong canh tác nông nghiệp

Với số lượng, sự đa dạng và mật độ phân bố rộng rãi trong đất nên vi sinh vật có những vai trò hết sức quan trọng.

2.1 Cải thiện cấu trúc đất

Khi bón vào đất những chất như Cellulose và Protein thì kết cấu của đất được cải thiện. Đó là do vi sinh vật phân giải xenluloza và protein đã phát triển mạnh mẽ, các sản phẩm phân giải của chúng và các chất tiết trong quá trình sống của chúng đã liên kết các hạt đất với nhau tạo nên cấu trúc đất.

Vai trò của vi sinh vật: cải thiện cấu trúc đất
Vi sinh vật giúp cải tạo cấu trúc đất

2.2 Chuyển hóa dinh dưỡng

Trong phân bón cung cấp cho cây trồng: Khi ta bón các loại phân hữu cơ và vô cơ vào đất, phân tác dụng nhanh hay chậm đến cây trồng là nhờ hoạt động của vi sinh vật. Vi sinh vật phân giải hữu cơ thành dạng vô cơ cho cây trồng hấp thụ, biến dạng vô cơ khó tiêu thành dễ tiêu.

2.3 Sinh tổng hợp dinh dưỡng cho cây trồng

Vi sinh vật sống trong vùng rễ có quan hệ mật thiết với cây, chúng sử dụng những chất tiết của cây làm chất dinh dưỡng, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho cây qua quá trình hoạt động phân giải của mình. Vi sinh vật còn tiết ra các vitamin và chất sinh trưởng có lợi đối với cây trồng.

2.4 Phân giải các chất hữu cơ trong đất

Các hệ vi sinh vật đất có khả năng phân giải các chất hữu cơ trong đất như cellulose, lignin,… để tạo nên các chất khoáng, mùn bổ sung cho đất.

2.5 Tổng hợp acid humic

Hoạt động của vi sinh vật, nhất là nhóm hiếu khí đã hình thành nên một thành phần của mùn là acid humic. Acid humic cùng với các acid mùn khác có tác dụng kích thích sự phát triển của hệ rễ để hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, cây sinh trưởng phát triển mạnh hơn. Nếu được hấp thu trực tiếp qua lá chúng sẽ giúp tăng cường sự quang hợp của cây do kích thích sự hoạt động của các enzyme tham gia trong quá trình quang hợp. Cường độ quang hợp mạnh cây sẽ sinh trưởng nhanh. Ngoài ra acid humic còn làm tăng sức đề kháng của cây với sâu bệnh và các điều kiện bất lợi như nóng, rét, hạn, úng, chua phèn.

2.6 Chuyển hóa các hợp chất khó tan

 Các vi sinh vật đất có khả năng chuyển hóa các hợp chất khó tan thành chất dễ tan giúp cây trồng hấp thụ dễ dàng như lân.

2.7 Giải phóng các chất khoáng

Các vi sinh vật đất có khả năng giải phóng các chất khoáng bị giữ chặt trong đất thành dạng cây hấp thụ dễ dàng: lưu huỳnh, sắt, Kali…

2.8 Cố định Nitơ 

Vai trò của vi sinh vật: cố định nitơ
Vi sinh vật cố định nitơ trong không khí thành đạm sinh học

Một số vi sinh vật đất có khả năng cố định ni tơ trong không khí, chuyển hóa đạm thành dạng NH4+ và N03–  là dạng cây dễ hấp thu như Azotobacter

3. Yêu cầu của vi sinh vật đất trong canh tác nông nghiệp

Các vi sinh vật trong đất cần duy trì được ở mật độ phù hợp, tránh gây mất cân bằng giữa các loài, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong đất.

Hệ vi sinh vật trong đất cần có sự đa dạng về loài, tạo nên một môi trường đất phong phú.

Tăng cường các loại vi sinh vật có lợi trong đất nhằm tạo một môi trường đất khỏe mạnh để cho rễ cây trồng phát triển, đồng thời giúp cho cây trồng dễ dàng hấp thu dinh dưỡng.

Vi sinh vật đất có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp thuận tự nhiên. Giúp cho môi trường đất ngày càng đa dạng về hệ sinh thái bên trong đồng thời hỗ trợ sự phát triển của cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế đối với người nông dân. Vì vậy, việc duy trì, bảo vệ và cải thiện hệ VSV trong đất là hết sức quan trọng.

Đọc tiếp:

Môi trường nào tốt nhất cho sinh vật đất phát triển?

Giải pháp khắc phục hiện trạng mất dần hệ vi sinh vật tự nhiên trong đất

Xem thêm: WAO BOOM – Bộ sản phẩm chứa đầy đủ các chủng vi sinh vật có lợi tốt nhất hiện nay

Tham gia ngay:


    Xem thêm về:

    Danh mục: