Tư vấn chuyển đổi canh tác

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC:

 • Kỹ thuật trực tiếp kiểm tra đánh giá  lên quy trình chuyển đổi.
 • Có kỹ thuật đồng hành trong suốt 1 năm. Định kỳ 3 tháng 1 lần đến kiểm tra đánh giá thực trạng và lên quy trình chăm sóc cho quý tiếp theo
 • Tránh được những rủi ro về mặt kỹ thuật,
 • Tránh được rủi ro sử dụng chồng chéo các sản phẩm thuốc BVTV kém chất lượng
 • Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục để chứng nhận chất lượng sản phẩm ( Occop, hữu cơ…)
 • Hỗ trợ kết nối đầu ra
 • Được tặng gói đánh giá thực trạng vườn ban đầu trị giá 3.000.000đ

Chi phí:

Diện tích từ 1ha – 5ha: 15.000.000đ/năm

Diện tích trên 5ha: 30.000.000đ/năm

15,000,000 

Mô tả

CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ

 • Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao quy trình chuyển đổi
 • Tư vấn cách chăm sóc – cải tạo đất
 • Phòng trừ sâu bệnh sinh học, dinh dưỡng hữu cơ
 • Cách trồng xen canh các loại cây, cỏ cải tạo đất trong vườn
 • Cách sản xuất các loại phân bón hữu cơ
 • Cách tạo ra nông sản chất lượng cao

Danh mục: