Xử lý cây bị nhiễm mặn- Cải tạo phục hồi đất sau nhiễm mặn.

Công dụng: Chế phẩm sinh học phao cứu sinh giúp trung hòa Natriclorua trong đất bị nhiễm mặn, giúp rễ thoáng khí và hút nước tốt hơn.  Cải thiện quá trình trao đổi nước, hút khoáng và thông mạch giúp cây sinh trưởng tốt hơn. Duy trì độ P (lân) liên tục trong đất, giúp quá trình Phosphoryl tạo năng lượng cho cây trồng chống lại tác động từ mặn. Thành phần: Vi sinh tổng số:1×108CFU/ml Actinomycetes spp, Bacilluss Subtilis, Saccharomyces cerevisiae              

Công dụng:

  • Chế phẩm sinh học phao cứu sinh giúp trung hòa Natriclorua trong đất bị nhiễm mặn, giúp rễ thoáng khí và hút nước tốt hơn. 
  • Cải thiện quá trình trao đổi nước, hút khoáng và thông mạch giúp cây sinh trưởng tốt hơn.
  • Duy trì độ P (lân) liên tục trong đất, giúp quá trình Phosphoryl tạo năng lượng cho cây trồng chống lại tác động từ mặn.

Thành phần:

  • Vi sinh tổng số:1×108CFU/ml
  • Actinomycetes spp, Bacilluss Subtilis, Saccharomyces cerevisiae

 

 

 

 

 

 

 

120,000 

Mô tả

Sản phẩm chuyên dụng để xử lý cây bị nhiễm mặn và cải tạo đất sau nhiễm mặn, chai hóa do sử dụng phân hóa học.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Đối với cây ăn trái: 30-40ml/20 lít nước tưới kỹ dưới gốc theo tán lá.
  • Đối với lúa: 200ml sản phẩm dùng cho 1000m2 (1 công).
  • Đối với cây rau màu: 30-40 ml/20 lít nước tưới kỹ vào gốc và cách 7 đến 10 ngày sử dụng 1 lần.
  • Đối với đất bị nhiễm mặn nhẹ: 500ml sử dụng cho 2 công ruộng.
  • Đối với đất bị nhiễm mặn nặng (đất muối): 1 lít sản phẩm sử dụng cho 2 công ruộng và sử dụng hai lần liên tiếp (sau 3 đến 5 ngày).

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WAO TIN YÊU nơi mua sắm vật tư chăm sóc cây trồng hữu cơ, vi sinh