Những nguyên tắc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay nhu cầu sử dụng nông sản sạch đang ngày càng gia tăng. Vì thế, lượng cung cũng cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nhà nước đang ngày càng siết chặt về chất lượng sản phẩm nên đã ban hành các nghị định và tiêu chuẩn quốc gia về Nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Điều 4,5,6 Nghị định 109/2018/NĐ-CP;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-2:2017 về Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.

2. Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ:

Nhà nước nhấn mạnh nguyên tắc không dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất. Tránh trường hợp con người và môi trường tiếp xúc với các hóa chất độc hại, giảm thiểu ô nhiễm ở nơi sản xuất và môi trường xung quanh.

Người sản xuất cần có trách nhiệm với các loài động vật, thực vật và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng qua các nguyên tắc sau:

– Nguyên tắc sức khỏe

Nông nghiệp hữu cơ cần duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, thực vật, động vật, con người và trái đất như một thực thể thống nhất, trọn vẹn và không tách rời.

– Nguyên tắc sinh thái

Nông nghiệp hữu cơ cần dựa trên các hệ sinh thái sống và các chu trình tự nhiên, vận hành phù hợp với chúng và tuân thủ các quy tắc, giúp bảo vệ tính toàn vẹn và hài hòa của chúng.

– Nguyên tắc công bằng

Nông nghiệp hữu cơ cần xây dựng trên các mối quan hệ đảm bảo tính công bằng đối với môi trường chung và đảm bảo cơ hội sống cho mọi sinh vật.

– Nguyên tắc cẩn trọng

Nông nghiệp hữu cơ cần được quản lý một cách thận trọng và có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và của môi trường.

3. Yêu cầu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ:

3.1 Trường hợp sản xuất để xuất khẩu, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn theo thỏa thuận, hợp đồng với tổ chức nhập khẩu; trường hợp sản xuất hoặc nhập khẩu để tiêu thụ trong nước, cơ sở có thể áp dụng tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên hoặc có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được chấp thuận áp dụng tại Việt Nam.

3.1 Chính phủ cũng khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.

3.3 Theo đó sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải tuân thủ các yêu cầu về:

– Khu vực sản xuất;

– Quy trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ;

– Duy trì sản xuất hữu cơ;

– Sản xuất song song và sản xuất riêng lẻ;

– Quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

– Kiểm soát ô nhiễm;

– Các công nghệ không thích hợp;

– Các chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

4. Vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải đảm bảo điều kiện gì?

Vật tư đầu vào được sử dụng trong sản xuất hữu phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan; không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp; thuốc kháng sinh, sinh vật biến đổi gen… vào sản xuất:

4.1 Lựa chọn giống cây trồng:

a) Không sử dụng hạt giống và vật liệu nhân giống từ cây trồng biến đổi gen.

b) Ưu tiên sử dụng giống cây trồng được sản xuất hữu cơ (giống hữu cơ).

c) Nếu không có sẵn giống hữu cơ thì sử dụng giống thu được từ giống cây trồng thông thường sau khi canh tác theo phương thức sản xuất hữu cơ ít nhất một vụ sản xuất (một thế hệ/vòng đời) đối với cây hàng năm hoặc ít nhất hai vụ thu hoạch đối với cây lâu năm.

d) Khuyến khích sử dụng giống cây trồng bản địa. Nếu không có giống bản địa thì sử dụng giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh, có nguồn gốc rõ ràng.

e) Sử dụng giống cây trồng không qua xử lý hoặc chỉ xử lý bằng phương pháp vật lý, cơ học, sinh học. Nếu phải sử dụng giống được xử lý bằng hóa chất thì các chất đó phải được nêu trong Bảng A.2 của Phụ lục A. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng giống được xử lý bằng hóa chất không nêu trong Bảng A.2 của Phụ lục A thì phải loại bỏ các chất đó khỏi giống cây trồng trước khi sử dụng.

4.2 Quản lý phân bón:

Sản xuất hữu cơ chỉ sử dụng các loại phân khoáng thiên nhiên và chỉ để bổ sung cho các phương pháp sinh học để tăng độ phì của đất, ví dụ: phân xanh và phân ủ (compost).

  • Sản xuất hữu cơ không sử dụng:

– Phân bón tổng hợp;

– Phân bón hòa tan bằng phương pháp hóa học, ví dụ: các superphosphat.

  • Sản xuất hữu cơ không sử dụng phân bắc đối với cây trồng dùng làm thực phẩm.
  • Các sản phẩm phụ từ chăn nuôi, ví dụ phân chuồng từ bãi chứa trong trang trại có thể dùng để bón cho cây trồng. Khuyến khích sử dụng phân chuồng từ cơ sở chăn nuôi hữu cơ.
  • Để làm hoai mục phân ủ, có thể dùng các vi sinh vật thích hợp hoặc các chế phẩm có nguồn gốc thực vật.

[Vân Anh tổng hợp]

Danh mục: