Không khí trong đất

Không khí trong đất có ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cụ thể là rễ cây và vi sinh vật cần oxy cho quá trình trao đổi chất. Thành phần không khí ở trong đất cũng giống như trong khí quyển với hàm lượng nitơ khoảng 79%, oxy khoảng 20,6% và cacbonic khoảng hơn 0,2%.

Lượng không khí phụ thuộc lớn vào độ tơi xốp của đất. Các loại đất dạng hạt kết dính lại với nhau sẽ có nhiều không khí ở trong khe hở hơn là đất chai cứng, ít hữu cơ, nhiều sét. Đất trồng tốt nhất khi tỉ lệ giữa nước và không khí trong các lỗ rỗng là 60% và 40%.

Những ảnh hưởng của không khí trong đất đến các yếu tố khác bao gồm:

Ảnh hưởng đến hô hấp của cây trồng

Cây trồng cũng giống như con người hay động vật, cây cần oxy để sống. Nếu không có oxy, các tế bào thực vật không thể thực hiện hô hấp hiếu khí (hô hấp là quá trình phân hủy thức ăn để lấy năng lượng).

Cây lấy oxy từ không khí trong đất, do đó nếu trong đất không có không khí, cây trồng không thể thực hiện được quá trình hô hấp hiếu khí. Cây không thể có đủ năng lượng để duy trì sức khỏe và hoạt động sinh lý bình thường. Sau một thời gian cây phát triển kém, héo úa và chết.  

Rễ cây chính là bộ phận lấy không khí và thực hiện quá trình hô hấp. Nếu đất trồng bị nén chặt, rễ không thể vươn ra và phát triển các rễ con mới. Rễ không thể hô hấp, lấy nước và dinh dưỡng nuôi cây.

Ảnh hưởng đến vi sinh vật trong đất

Không khí trong đất ảnh hưởng trực tiếp đến các vi sinh vật trong đất. Các vi sinh vật có lợi hiếu khí, vì vậy chúng cần oxy để hô hấp. Trong điều kiện đất bị ngập nước, thiếu không khí, vi sinh vật hiếu khí chết đi và quần thể kỵ khí hình thành. Các vi sinh vật kỵ khí có thể tấn công rễ và gây bệnh cho cây trồng.

Ảnh hưởng đến dinh dưỡng trong đất

Nồng độ oxy trong đất thấp cũng làm tăng khả năng hòa tan của canxi cacbonat, ảnh hưởng đến khả năng hòa tan của Fe, khiến lá cây úa vàng.

Khi đất có quá nhiều không khí (đất khô), độ ẩm thấp dẫn đến cây thiếu nước, héo úa. Đồng thời dinh dưỡng trong đất không được hòa tan, không thể vận chuyển được dinh dưỡng nuôi cây. Khiến cây trồng bị thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến việc phải bón nhiều phân, tăng chi phí.

Ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hữu cơ

Không khí trong đất cũng ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hữu cơ trong đất. Bởi nó ảnh hưởng đến các vi sinh vật phân giải hữu cơ. Đặc biệt, khi đất trồng thiếu không khí, quá trình phân hủy hữu cơ diễn ra trong tình trạng yếm khí, một số hợp chất hữu cơ chẳng hạn như ethylene, axit phenolic và axit axetic được tạo ra sẽ khiến cây trồng bị ngộ độc, đồng thời ảnh hưởng đến độ pH đất.

Bấm vào đây để tìm hiểu ? Độ pH đất

WAO TIN YÊU nơi mua sắm vật tư chăm sóc cây trồng hữu cơ, vi sinh