Gỡ nút thắt về việc xây dựng trên đất nông nghiệp – cơ hội để phát triển du lịch nông nghiệp

Theo dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1. Quy định về sử dụng đất, xây dựng kết cấu hạ tầng trong trang trại

Tại khoản 2, Điều 6, Chương 2_ Quy định về sử dụng đất, xây dựng kết cấu hạ tầng trong trang trại

2. Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong trang trại:

a) Các công trình kết cấu hạ tầng trang trại được xây dựng:

– Công trình tạm trên đất nông nghiệp, gồm: hàng rào bảo vệ; đường đi nội bộ; bờ kè ao, lồng, bè nuôi thủy sản; đường điện hạ thế và đường ống cấp, thoát nước chôn ngầm hoặc lắp đặt rời trên đất;

– Công trình kết cấu hạ tầng trên đất nông nghiệp khác, gồm:

+ Nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất (bao gồm cả trồng hoa, cây cảnh, trồng cây thủy canh);

+Nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả nhà trông coi, bảo vệ sản xuất; nhà vệ sinh);

+ Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

+ Kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư, nguyên liệu, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và công trình khác trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp mà không nhằm mục đích phi nông nghiệp (bao gồm cả công trình cấp, thoát nước và xử lý chất thải);

– Công trình kết cấu hạ tầng khác xây dựng trên đất phi nông nghiệp.

b) Các công trình kết cấu hạ tầng cấp IV trở lên xây dựng trên đất nông nghiệp khác và xây dựng trên đất phi nông nghiệp khi xây dựng phải thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan; trong đó:

Công trình xây dựng cấp IV thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không phải xin giấy phép xây dựng nhưng phải gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý;

Công trình kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động du lịch xây 01 tầng (chiều cao tối đa 07 mét tại cốt xây dựng công trình) hoặc dạng nhà sàn mái dốc; khuyến khích sử dụng mái dốc, vật liệu xây dựng truyền thống thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, độ dốc của khu đất, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên;

Công trình có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khi xây dựng phải tuân thủ đúng theo quy định hiện hành.

3. Đất đai trong trang trại sử dụng phải tuân thủ quy định tại Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện; đảm bảo đúng mục đích và kế hoạch. Công trình quy định xây dựng trên đất phi nông nghiệp chỉ được xây dựng sau khi đất đã được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

2. Quy định đối với hoạt động kết hợp du lịch

Tại Điều 7_Quy định đối với hoạt động kết hợp du lịch

Về tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch

a) Thực hiện đăng ký, nghĩa vụ kinh doanh từng loại hình kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan;

b) Việc tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong trang trại phải thực hiện đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn; trường hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định tại Điều 49 Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn thi hành;”

3. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Tại Chương III. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

1. Trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến:

+ Đất đai;

+ Thuế;

+ Tín dụng;

+ Khoa học, công nghệ và môi trường;

+ Xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

+ Liên kết theo chuỗi sản xuất nông nghiệp;

+ Khuyến nông;

+ Hỗ trợ mua máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;

+ Chi phí xác nhận, chứng nhận chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

+ Chi phí chứng nhận môi trường;

+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp khác.

2. Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều này, trang trại còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 100% kinh phí phát triển và nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho chủ trang trại và lao động thường xuyên trong trang trại thông qua các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức khác để đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý và kỹ năng nghề, nghiệp vụ quản lý; cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật; khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế trang trại hiệu quả;

b) Trang trại có hoạt động tập trung đất nông nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất được hỗ trợ một lần 100% chi phí dồn điền, đổi thửa; chi phí đo đạc xây dựng lại sơ đồ, bản đồ đồng ruộng; chi phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chi phí công chứng hồ sơ thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha và không quá 01 tỷ đồng/trang trại.

c) Chủ trang trại hợp tác liên kết thành lập hợp tác xã được ưu tiên cho thuê và miễn tiền thuê đất từ quỹ đất công, thời hạn cho thuê theo quy định của Luật Đất đai; được chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp của chủ trang trại góp vào hợp tác xã sang đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục vụ kinh doanh nông nghiệp.

d) Trang trại kết hợp hoạt động du lịch ngoài được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành về phát triển du lịch, còn được: Hỗ trợ một lần 50% và không quá 01 tỷ đồng/trang trại chi phí thiết kế và cải tạo cảnh quan, môi trường du lịch gắn với bản sắc truyền thống, đặc trưng văn hóa vùng miền, xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm đạt chất lượng phục vụ khách du lịch; chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ kinh doanh du lịch phù hợp với hoạt động kết hợp du lịch;

đ) Trang trại ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững được hỗ trợ một lần 50% kinh phí đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới và các loại nhà tương tự phục vụ mục đích trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; hệ thống theo dõi, chăm sóc, quản lý môi trường, thủy sản nuôi tự động; hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc tự động, giếng và đường ống dẫn nước; hệ thống quan trắc môi trường, camera thông minh, thiết bị cảm biến và điều khiển, giám sát tự động. Mức hỗ trợ tối đa không quá 01 tỷ đồng/trang trại;

e) Trang trại phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn được hỗ trợ một lần 100% kinh phí mua thiết bị xử lý môi trường và chế phẩm vi sinh xử lý phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/trang trại;

g) Trang trại sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực của địa phương được hỗ trợ một lần 50% chi phí mua cây, con giống và vật tư, phân bón; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/trang trại;

h) Hỗ trợ một lần 100% kinh phí chứng nhận hoặc chứng nhận lại tiêu chuẩn sản xuất chất lượng an toàn và hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm của trang trại; mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/trang trại.

3. Nhà nước hỗ trợ việc quy hoạch chi tiết và đầu tư công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước; hạ tầng logistic; hạ tầng tập kết nguyên vật liệu; hạ tầng sản xuất cây, con giống tập trung; hạ tầng phục vụ sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; hạ tầng phục vụ quan trắc môi trường, chuyển đổi số để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho các trang trại. Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn đầu tư công của địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Nguồn: [ST] Tổng hợp tin từ cổng thông tin của Bộ Tư Pháp về Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WAO TIN YÊU nơi mua sắm vật tư chăm sóc cây trồng hữu cơ, vi sinh