Danh sách chi tiết 51 mã vùng trồng sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc

Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức phê duyệt 51 mã vùng trồng sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Xem thêm:

Cơn thèm sầu riêng của Trung Quốc

Điều kiện để sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Các quy định khi xuất khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc

Xem thêm về:

Danh mục: , ,