WAO ĐỒNG HÀNH ĐẠT CHUẨN BAO TIÊU

1. WAO MẮT NGỌC BÍCH

Địa chỉ: Thạch Đồng – TP. Hà Tĩnh.
Diện tích: 4ha
Cây trồng: Dưa Lê, Sâm Bố Chính, Lựu, Chanh Leo, Chè Hoa Vàng.
Thời gian tham gia WAO ĐH: 1 năm.

Dưa Lê:
Số lượng: 2.000 cây.
Tuổi cây: 3 tháng tuổi.
Sản lượng: 2 tấn.
Thời gian thu hoạch: 1 tháng (02/07 – 02/08).

2. WAO TIẾN MẠNH

Địa chỉ: Sơn La.
Diện tích: 2ha
Cây trồng: Thanh long ruột đỏ.
Thời gian tham gia WAO ĐH: 5 năm.

Thanh long ruột đỏ Sơn La:
Số lượng: 8.000 cây.
Tuổi cây: 3 năm tuổi.
Sản lượng: 20 – 30 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 5 – tháng 1 dương lịch năm tiếp theo.

Chi tiết sản phẩm xem tại đây!

3. WAO NGUYỄN PHÁT

Địa chỉ: Quận Cái Răng – TP Cần Thơ.
Diện tích: 2ha
Cây trồng: Măng cụt + cây vườn rừng.
Thời gian tham gia WAO ĐH: 5 năm.

Măng cụt trăm tuổi Cần Thơ:
Số lượng: 2000 cây.
Tuổi cây: Vườn cổ 100 năm tuổi.
Sản lượng: 3 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 5 – tháng 7 dương lịch.
Chi tiết sản phẩm xem tại đây!

4. WAO ĐÀM HIỀN

Địa chỉ: Xóm Mỗ, xã Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình.
Diện tích: 7.000 m2
Cây trồng: cam Lòng Vàng, cam Canh
Thời gian tham gia WAO ĐH: 4 năm.

Cam lòng vàng:
Số lượng: 80 cây.
Tuổi cây: 7 năm.
Sản lượng: 1,5 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 11 dương lịch.

5. WAO TÙNG THU

Địa chỉ: xóm 4 Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh.
Diện tích: 10.000 m2
Cây trồng: Bưởi Phúc Trạch
Thời gian tham gia WAO ĐH: 4 năm.

Bưởi phúc trạch:
Số lượng: 200 cây.
Tuổi cây: 9 năm.
Sản lượng: 10 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 9 dương lịch.

Chi tiết sản phẩm tại đây!

6. WAO SEN NGỌC

Địa chỉ: Thôn Nà Vàng, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Diện tích: 15ha
Cây trồng: cam Xoàn, cam V2
Thời gian tham gia WAO ĐH: 2 năm.

Cam xoàn:
Số lượng: 300 cây.
Tuổi cây: 4 năm.
Sản lượng: 3 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 12 dương lịch.

Cam V2:
Số lượng: 2000 cây.
Tuổi cây: 5 năm.
Sản lượng: 10 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 3 – tháng 4 dương lịch.

7. WAO ĐỨC THƯỞNG

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
Diện tích: 2ha
Cây trồng: Cam Sành, cam V2.
Thời gian tham gia WAO ĐH: 4 năm.

Cam Sành Hà Giang:
Số lượng: 1000 cây.
Tuổi cây: 12 năm.
Sản lượng: 15 tấn.
Thời gian thu hoạch: tháng 12 đến tháng 2 dương lịch.

Danh mục: