Công nghệ sinh học WAO tham dự Hội chợ Siêu kết nối Men link 2021

Ngày 26/01 vừa qua, Đại diện Công ty công nghệ sinh học WAO đã tham dự Chương trình Siêu kết nối Men link 2021 do Công ty Cổ phần đào tạo ASK tổ chức tại Hà Nội.

Hội chợ Siêu kết nối là sự kiện kết nối các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với mục tiêu tăng cường hợp tác, liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thêm nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và hàng trăm tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khác ở tất cả các lĩnh vực.

Tham dự sự kiện, WAO được kết nối với nhiều doanh nghiệp lớn ở lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. Giới thiệu, quảng bá rộng rãi Bộ giải pháp WAO BOOM, phần mềm WAO APP với các đối tác Việt Nam và nước ngoài.

Tham gia ngay:


    Danh mục: