Thức ăn của đất trong nông nghiệp hữu cơ: Tăng năng suất cây trồng, cải thiện sức khỏe của đất

Người ta thường nói: “Làm nông nghiệp hữu cơ cho đất ăn chứ không phải cho cây ăn”. Vậy đất ăn gì? Các loại thức ăn phổ biến của đất trong nghiệp hữu cơ là những loại nào?. Cùng tìm hiểu ngay sau đây:

1. Thức ăn của đất

Trong nông nghiệp hữu cơ thức ăn của đất bao gồm chất hữu cơ và phân hữu cơ.

  • Chất hữu cơ là các hợp chất có chứa carbon. Được tạo ra từ các sinh vật sống, bao gồm thực vật, động vật và vi sinh vật. Mặc dù chỉ chiếm ít hơn 5% trong thành phần của đất nhưng hữu cơ đóng một vai trò rất quan trọng và là yếu tố quyết định chất lượng đất và năng suất sinh học của đất.
  • Phân hữu cơ là các chất hữu cơ đã được phân hủy một phần hoặc hoàn toàn bởi các loại vi sinh vật. Được bổ sung vào đất nhằm cung cấp dinh dưỡng, cải tạo

Kiểm tra sức khỏe đất

Cả chất hữu cơ và phân hữu cơ đều có tác dụng cải thiện cấu trúc đất. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và giúp đất giữ nước tốt hơn.

2. Các loại thức ăn phổ biến của đất

Trong đất tự nhiên, nguồn hữu cơ cung cấp duy nhất cho đất là tàn tích sinh vật. Bao gồm xác thực vật, động vật và vi sinh vật. Ðối với đất trồng trọt ngoài tàn tích sinh vật chúng ta còn thường xuyên bổ sung các nguồn hữu cơ khác cho đất như:

– Chất hữu cơ: bao gồm các vật liệu hữu cơ như cành lá cây, thân cỏ, rơm rạ, thân ngô, thân chuối, mùn cưa, bã mía, xác động vật và các sinh vật đất…

– Phân hữu cơ: bao gồm các loại phân phổ biến như phân bò, phân gà, dịch phân cá, đậu tương, phân xanh, phân trùn quế…

Như vậy, thức ăn của đất đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng cũng như chất lượng đất. Tùy vào thực trạng đất, loại cây trồng mà chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng các loại thức ăn phù hợp. Để có thể cải thiện sức khỏe của đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Tìm hiểu thêm về:

Chất hữu cơ

Phân hữu cơ

Xem thêm về: , , , ,

Danh mục: