3 nguyên nhân chính khiến đất trồng bị mất kết cấu

3:41 29/06/2019 Tác giả

Đất mất kết cấu là đất có lớp đất mặt dễ khô hạn khi gặp nắng, dễ đóng váng bề mặt khi gặp mưa, Có thể nói đất mất kết cấu “vừa mưa đã úng, vừa nắng đã hạn”, đất như vậy làm cho bộ rễ hoạt động rất khó khăn, mất cân đối.

Nguyên nhân làm đất mất kết cấu

Hạt đất có thể bị phá hủy làm cho đất mất kết cấu, do những nguyên nhân sau đây:

Mất lớp phủ thực vật:

Cho đến nay các nghiên cứu về xói mòn bề mặt đã đủ cơ sở để cho ta kết luận: việc giọt mưa bắn phá trực tiếp vào đất nếu không có cây cỏ che phủ gây xói mòn, rửa trôi mạnh mẽ nhất, thứ 2 mới là tốc độ dòng chảy bề mặt.

Thiếu chất hữu cơ:

Như trong bài viết các loại kết cấu đất có đề cập chất hữu cơ/mùn có vai trò quan trọng bậc nhất trong việc tạo kết cấu đất. Tuy nhiên, với phương thức canh tác hiện nay, lượng hữu cơ bị mất đi, lấy đi trong quá trình canh tác thường lớn hơn lượng hữu cơ bổ sung. Đất dần trở nên cạn kiệt, nghèo chất hữu cơ, dẫn đến tình trạng suy thoái đất, mất kết cấu đất. Ngoài ra lượng bón phân vô cơ tăng dần cũng là một lý do làm cho quá trình khoáng hóa và phân giải hữu cơ tăng nhanh khiến đất đã nghèo lại càng ngèo thêm. Đây chính là hệ quả của việc lạm dụng hóa chất (chất độc) đổ vào đất.

Tags:

Danh mục: , ,

Người biên tập: Lê Hữu Hùng